• [+373] 69954957
  • olegdobrovolschi@gmail.com

Biografie

Oleg Dobrovolschi

Născut la 27 august, 1970, Orhei. R. Moldova
Artist plastic, ceramist

F o r m a r e :

1981-1988 Liceul Republican de Arte Plastice „Igor Vieru”, Chișinău
1991-1997 Universitatea de Stat a Artelor din Moldova, Chișinău

 

C o n s a c r a r e :

1997- 2012 – Profesor la catedra Arte Decorative a Academiei de Muzică Teatru și Arte Plastice din Moldova
2007 până în prezent – Profesor la Universitatea Tehnică din Moldova
Din 2005 – Membru titular Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova

 

E x p o z i ț i i  p e r s o n a l e :

2003, 2005 Expoziție personală de ceramică și pictură, „Casa Armatei”,  Chișinău
2017 „Culorile Pământului” Expoziție personală de ceramică și pictură, organizată la Ambasada Ungariei din Chișinău

 

E x p o z i ț i i  d e  g r u p :

1997 „Vacanța de Vară” organizată de UNESCO, Chișinău
1998, 2003-2008, 2010-2016 „Saloanele de primăvară”, Centrul Expozițional al UAP „C. Brâncuși”, Chișinău
2001 „Țara”. Muzeul de Etnografie din Moldova
2002, 2004, 2007-2015 „Autumnala”, Centrul Expozițional al UAP „C. Brâncuși”, Chișinău
2002, 2007, 2012 „Expoziția de Artă Decorativă Aplicată”, Centrul Expozițional al UAP „C. Brâncuși”, Chișinău
2002-2008, 2010-2016 „Saloanele Moldovei”, Chișinău – Bacău, România
2003-2005 „Noi tineretul creator”, Centrul Expozițional al UAP „C. Brâncuși”
2003 „Nudul în Arta Plastică”, Centrul Expozițional al UAP „C. Brâncuși”
2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011 „Art-Жыжаль”, Bobruisc, Moghilev, Minsc. Belarus
2005 „Titularizarea 2005”, Centrul Expozițional al UAP „C. Brâncuși”, Chișinău
2005 „Aniversarea a 25-a de la înființarea Facultății de Arte Plastice a AMTAP”, Centrul Expozițional al UAP „C. Brâncuși”, Chișinău
2005 Salonul internațional de arte de la Moscova. „Mediul de trai” (ЦДХ/05. „Среда обитания”)
2005, 2010, 2012, 2014 Miedzynarodowe Biennale Ceramiki Stowarzyszenia Keramos VII‑„Woda”, IX‑„Znak”, X‑„Czas”, XI‑„Gra”, Varșovia. Polonia
2006 Arta Modernă „Emergence”. Iași, România
2006 „Creanga Rusă”, Centrul Expozițional al UAP „C. Brâncuși”, Chișinău
2006 „Eastern Neighbours”, Olanda
2007, 2015, 2016 „Mihai Eminescu în arta plastică”, Centrul Expozițional al UAP „C. Brâncuși”, Chișinău
2008 „Creația-2008”, Centrul Expozițional al UAP „C. Brâncuși”, Chișinău
2010, 2012, 2014, 2016 „Bienala Internațională de Artă Decorativă Aplicata”, Centrul Expozițional al UAP „C. Brâncuși”, Chișinău
2010 „Facultatea de Arte Plastice – 25 ani, AMTAP”, Centrul Expozițional al UAP „C. Brâncuși”, Chișinău
2011 „Univers Polonia – Moldova”, Centrul Expozițional al UAP „C. Brâncuși”, Chișinău
2014 Expoziție la Ambasada Moldovei. Viena
2016 „Colours of Moldova” FIVE PLUS Art Gallery. Viena
2016 „Expresii prin diversitate”. Arta din Moldova la Budapesta. Ungaria
2016 „Restituiri cromatice” Asociația Plop Art, – Galeria Regală Casino. Sinaia. România
2016 Bienala concurs de artă plastică Gheorghe Petrașcu, ed. XIII. Muzeul de istorie. Târgoviște. România

 

T a b e r e  d e  c r e a ț i e :

2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011 „Art-Жыжаль”, Bobruisc. Belarus
2014-2016 Simpozionul internațional de artă studențească. Retezat. România
2016 Tabăra de pictură or. Soroca. Moldova
2016 Tabăra de pictură „la Râmnic” – Memorialul „Nicolae Bălcescu”

 

P r e m i i / m e n ț i u n i / d i s t i n c ț i i :

2008 Premiul I. „Salonul de Primăvară”
2014 Premiul II. „Bienala Internațională de Arte Decorative Aplicate” Acordat de galeria Five Plus.
2014 Premiul. (sculptură) Valentin-Nobert Țăruș. Simpozionul internațional de artă studențească Retezat. România
2014 Premiul pentru artă decorativă. Expoziție Autumnală. Chișinău
2006, 2009, 2015 Mențiune „Saloanele Moldovei” Bacău – Chișinău
2016 „Meritul Civic”

 

A c h i z i ț i i  î n  c o l e c ț i i  d e  s t a t :

Muzeul etnografic din Moghilev, „P. K. Maslenicov”, Republica Belarus
Muzeul de Artă din Bobruisk, „G. G. Poplavschii” Republica Belarus
Muzeul Național de Etnografie şi Istorie Naturală. Republica Moldova
Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu” Râmnicu-Vâlcea. Romania

 

C o l e c ț i i  p a r t i c u l a r e :

Moldova, România, Belarus, Rusia, Polonia, Franța, Austria, Marea Britanie

 

B i b l i o g r a f i e :

2002 Debut-ceramică, Revista „Atelier” nr.1-2, 2002
2005 7 Miedzynarodowe Biennale Ceramiki Stowarzyszenia Keramos „Woda”
2005 Московский Международный Художественный Салон ЦДХ/05. „Среда обитания”
2005 „Art-Жыжаль 2005”, a 3-a tabără internațională de creație. Belarus
2006, 2009, 2015 „Saloanele Moldovei” Bacău-Chișinău
2006, 2013„Arta contemporană”. Moldova
2010, 2012, 2014, 2016 „Bienala Internațională de Artă Decorativă Aplicată”, Chișinău
2010 IX Miedzynarodowe Biennale Ceramiki Stowarzyszenia Keramos „ZNAK”
2010 „Art-Жыжаль – VIII”, Bobruisc. Belarus
2016 Tabăra de pictură „La RÂMNIC” ediția a V-a

 


Oleg Dobrovolschi, – artist al expresiilor decorative polivalente

Constantin Spînu,
doctor în studiul artelor

 

Oleg Dobrovolschi, plastician de formație artistică polivalentă, deja pe parcursul a mai mult de două decenii de activitate creatoare, profesează arta ceramicii și pictura de șevalet, creând opere în care valorifică cu succes multiple probleme de ordin estetic, semantic și tehnologic.

În ceramică, artistul soluționează aspecte tehnologice specifice branșei, elaborând noi modalități de operare cu materialul argilos, pigmenți, săruri, oxizi, procedee de ardere și finisare a operei, acestea, îi înlesnesc în creație realizarea valorilor de ordin estetic și semantic și totodată, contribuie la consolidarea propriilor viziuni asupra lumii, aspirațiilor culturale personale și edificarea fațetei stilistice în creație.

În aspect tematic plasticianul aspiră spre înzestrarea operelor ceramice cu conotații semantice valoroase ce țin în mare măsură, de materializarea poetică a arhetipurilor culturale universale și autohtone, a relațiilor umane, a caracteristicilor și fenomenelor naturii înconjurătoare.

Conotațiile ideatice a lucrărilor sunt generate de însăși modul de definire a pieselor în calitate de părți componente ale unui ansamblu sau ca piesă singulară, principiile sintactice de orchestrare a compoziției, caracterul de determinare și modelare proporțională a componentelor formei pieselor, de ordonare ritmică a texturilor, relațiilor cromatice, interferențelor dintre expresia plastică, forma și culoarea în calitate de purtători de mesaj. O particularitate importantă a operelor ceramice create de către Oleg Dobrovolschi este expresia monumentală a acestora, grație dimensiunilor sporite ale pieselor. Adesea, fiind constituite prin intermediul racordării și suprapunerii modulare armonioase a părților componente, operele artistului tind să predomine spațiul arhitectonic, înzestrând mediul cu importante valențe estetice și metaforico-simbolice.

În pictura de șevalet, plasticianul rămâne fidel reprezentării veridice a tangibilului, creând o lume artistică idilică, plină de lumină și armonie. Practicând preponderent genurile peisajului, a naturii statice și a portretului, Oleg Dobrovolschi, optează spre o structură compozițională bine chibzuită, un desen riguros și o înzestrare a imaginii cu distinse valorații tonale, germinate din „lumina” venită de dincolo, din albul pânzei. Or, preparată tehnologic de către artist cu o deosebită atenție și cunoaștere, pânza grunduită în alb, rămâne să se întrevadă prin masa coloristică, grație tehnicii distinse de operare cu cuțitul de șevalet. Prin intermediul acestei ustensile, artistul structurează și coagulează imaginea, dând viață formelor și spațiului.

Ordonată ritmic, atât în planul pânzei, cât și în spațiul iluzoriu al imaginii, urmele trasate de către cuțitul de șevalet, împlântat în masa coloristică a culorilor, constituie și localizează lumina, forma obiectelor și a spațiului, creând o complexă polifonie decorativă a interferențelor texturale.

Activând fructuos atât în branșa artelor decorative și celor aplicate, cât și în genurile picturii de șevalet, plasticianul duce o amplă activitate de diseminare a rezultatelor atinse și în pedagogia artelor pe care o practică cu începere din primul an de după absolvirea facultății.

Operele artistului au fost expuse la numeroase expoziții din țară și de peste hotare, fiind achiziționate de diverse muzee și în colecții particulare.