• [+373] 69954957
  • olegdobrovolschi@gmail.com

Arta decorativă

Papier mâché 
Colaj
Șamotă
Racu
Sgrafito
Guașă